12.3 C
Barcelona
22 de Febrer de 2020

Delegació Comarcal de UGT-FICA del Barcelonès

CURSOS DE FORMACIÓ SINDICAL

Cursos de Formació Sindical, dirigits a Delegats/des Sindicals, Membres de Comitè d'Empresa, Delegats/des de Personal i Delegats/des de Prevenció

CURSOS DE FORMACIÓ

IDFO neix amb la missió d'ajudar als treballadors/es de Catalunya i les seves empreses a millorar permanentment la seva qualificació professional.

NOVA FULLA D'AFILIACIÓ DE UGT

2018