CONVENI SIDEROMETAL·LÚRGIC DE BARCELONA NOTA INFORMATIVA Nº6

Companyes i companys,

Ahir es va portar a terme la sisena reunió de la Comissió Negociadora del Conveni, amb la clara intenció de la UPM de provocar una situació de tensió extrema a la taula.

Teníem planificada una exposició sobre dos temes concrets: Organització del Treball i Igualtat. En el primer tema la patronal s’ha limitat a entregar una contraproposta on solament adequa les escales de rendiments del sistemes MTM, sense entrar a valorar les nostres propostes referides a descansos i arbitratge al Tribunal Laboral de Catalunya en relació al capítol de mètodes i temps.

Però la veritable cara de la patronal s’ha vist clarament en l’apartat d’Igualtat, LGTBI i mesures de prevenció i suport a les víctimes de violència masclista. Aquí l’UPM ha rebutjat parlar d’aquestes matèries argumentant que ja estan suficientment desenvolupades al Conveni, i fent èmfasi que no volen parlar per que no hi ha consens normatiu sobre els termes relacionats amb aquestes matèries; amb una clara intenció de menystenir la igualtat d’oportunitats i als col·lectius LGTBI i a les companyes i companys que reben assetjament per la seva condició sexual.

Ambdues federacions hem manifestat el nostre rebuig a aquestes excuses per no treballar en conjunt en un tema tant important, i els hi hem interpel·lat a què ens diguessin quins termes no estan suficientment definits: homofòbia, gai, transsexualitat?. La patronal s’ha excusat dient que no tenia al cap quins eren en concret; una prova més que la seva estratègia és la ofegar la negociació per temes ideològics.

Com podeu imaginar és una declaració oberta per part de la Patronal de la seva estratègia de NO negociació i de tensió per omissió. I així ho hem manifestat desprès d’un recés, quan tant CCOO d’Indústria com UGT-FICA hem deixat palès la nostra intenció de seguir situant els temes relacionats amb la IGUALTAT com a nuclears per a la resolució final d’aquesta negociació.

S’ha acabat la reunió amb la sensació que l’única manera de fer endavant aquest conveni serà la de lluitar units enfront d’una patronal ancorada en la seva ideologia, i faltada de capacitat d’analitzar les repercussions que les seves actuacions incoherents poden tenir en un sector on les metal·lúrgiques i els metal·lúrgics n’estem farts de la seva intolerància.

Les nostres accions reivindicatives tenen que fer entendre a l’UPM que aquest no serà el camí. Que la cronificació de la seva estratègia de la retallada ja s’ha acabat, i que ens trobaran forts davant de les seves provocacions. Desprès de la jornada de Lluita que tenim el proper 22 de maig al matí, on farem una concentració a les portes de FOMENT, potser seran capaços de tenir la responsabilitat que aquest conveni es mereix.

No ens serveix qualsevol acord. Volem i reclamem un conveni al nivell dels sectors industrials del Metall !!!!

CONVENIO SIDEROMETALÚRGICO DE BARCELONA NOTA INFORMATIVA Nº6

Compañeras y compañeros,

Ayer se llevó a cabo la sexta reunión de la Comisión Negociadora del Convenio, con la clara intención de la UPM de provocar una situación de tensión extrema en la mesa.

Teníamos planificada una exposición sobre dos temas concretos: Organización del Trabajo e Igualdad. En el primer tema la patronal se ha limitado a entregar una contrapropuesta donde solamente adecúa las escalas de rendimientos de los sistemas MTM, sin entrar a valorar nuestras propuestas referidas a descansos y arbitraje al Tribunal Laboral de Catalunya en relación con el capítulo de métodos y tiempos.

Pero la verdadera cara de la patronal se ha visto claramente en el apartado de Igualdad, LGTBI y medidas de prevención y apoyo a las víctimas de violencia machista. Aquí la UPM ha rechazado hablar de estas materias argumentando que ya están suficientemente desarrolladas en el Convenio, y haciendo hincapié en que no quieren hablar por que no hay consenso normativo sobre los términos relacionados con estas materias; con una clara intención de menospreciar la igualdad de oportunidades y los colectivos LGTBI y las compañeras y compañeros que reciben acoso por su condición sexual.

Ambas federaciones hemos manifestado nuestro rechazo a estas excusas para no trabajar en conjunto en un tema tan importante, y los hemos interpelado a que nos dijeran qué términos no están suficientemente definidos: ¿homofobia, gay, transexualidad? La patronal se ha excusado diciendo que no tenía en la cabeza cuáles eran en concreto; una prueba más que su estrategia, es la de ahogar la negociación por temas ideológicos.

Como podéis imaginar es una declaración abierta por parte de la Patronal en su estrategia de NO negociación y de tensión por omisión. Y así lo hemos manifestado después de un receso, cuando tanto CCOO de Industria como UGT-FICA hemos dejado patente nuestra intención de seguir situando los temas relacionados con la IGUALDAD, importantes, para la resolución final de esta negociación.

Finalizó la reunión con la sensación de que la única manera de sacar adelante este convenio será la de luchar unidos frente a una patronal anclada en su ideología, y falta de capacidad de analizar las repercusiones que sus actuaciones incoherentes pueden tener en un sector donde las metalúrgicas y los metalúrgicos estamos hartos de su intolerancia.

Nuestras acciones reivindicativas tienen que hacer entender a la UPM que éste no es el camino. Que la cronificación de su estrategia de recorte ya se ha terminado, y que nos encontrarán fuertes ante sus provocaciones. Después de la jornada de Lucha que tenemos el próximo 22 de mayo por la mañana, donde haremos una concentración a las puertas de FOMENT, quizá sean capaces de tener la responsabilidad que este convenio se merece.

¡¡¡¡ No nos sirve cualquier acuerdo. Queremos y reclamamos un convenio en el nivel de los sectores industriales del Metal !!!!

NOTA INFORMATIVA 6 SIDEROMETAL·LÚRGIC DE BARCELONA

NOTA INFORMATIVA 6 SIDEROMETALÚRGICO DE BARCELONA

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here