LES MÚTUES. EXISTEIX UN PROBLEMA?

Qui no ha acudit a la Mútua després d’un accident de treball i li han derivat al seu metge de capçalera. Són moltes les malalties que amb origen laboral són tractades com a comunes. Per tant sí que existeix un problema i és tasca de tots/as fer-ho visible. Us envíem nota informativa amb els passos a seguir per a denunciar aquestes situacions com a treballador/a i Representants dels Treballadors/as. Nosaltres com a Sindicat continuarem denunciant i alçant la veu davant d´aquestes injustícies.

LAS MUTUAS ¿EXISTE UN PROBLEMA?

Quien no ha acudido a la Mutua tras un accidente de trabajo y lo han derivado a su médico de cabecera. Son muchas las contingencias que con un origen laboral son tratadas como comunes. Por tanto sí existe un problema y es tarea de todos/as hacerlo visible. Os enviamos nota con los pasos a seguir para denunciar estas situaciones como trabajador/a y Representantes de los Trabajadores/as. Y nosotros como Sindicato seguiremos denunciando y alzando la voz ante tales injusticias.