Ahir dia 17 de Desembre es va procedir a la signatura del conveni col·lectiu de treball de construcció i obres públiques de la província de Barcelona.

El present Conveni entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2017 i la durada d’aquest serà de 5 anys, per la qual cosa conclourà el 31 de Desembre de 2021.

Ayer día 17 de Diciembre se procedió a la firma del convenio colectivo de trabajo de construcción i obras públicas de la provincia de Barcelona.

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de Enero de 2017 y la duración de este será de 5 años, por lo que concluirá el 31 de Diciembre de 2021.

Texto del Convenio (484 Kb)

Tablas Salariales 2018 (3,08 Mb)