L’empresa, en compliment de la llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, ha de realitzar programes d’informació i formació als treballadors i a les treballadores exposats a condicions climàtiques de fred o a ambients freds al seu lloc de treball. Ha d’informar sobre els efectes de l’exposició al fred, els seus símptomes, conseqüències i les mesures de protecció a adoptar.

El personal que treballa a l’empresa ha de ser format i informat sobre els aspectes relacionats amb la prevenció i efectes del fred, sobre les reaccions fisiològiques i subjectives de l’organisme, els aspectes relacionats amb la salut, el risc d’accidents, les mesures de protecció, l’ús de peces protectores i les tècniques de primers auxilis.

1.4 Equips de protecció

Segons l’article 17 de la llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, l’empresa ha de proporcionar els equips de treball i els equips de protecció individual i garantir l’adequada vestimenta dels treballadors exposats al fred, proporcionant-los la roba d’abric i el calçat adequat i peces de roba (com guants tèrmics, etc.) per protegir les extremitats per evitar el refredament localitzat.

És molt important dur la roba adequada per treballar en ambients freds. Cal portar diverses capes fines i lleugeres de roba aïllant per atrapar l’aire calent que generem amb el nostre propi calor corporal i evitar carregar-nos de capes gruixudes de roba que poden impedir la circulació sanguínia. La roba exterior ha de ser de teixit ferm i repel·lent a l’aigua per protegir-nos del vent. Els recobriments de llana, seda o polipropilè mantenen la calor corporal millor que el cotó. La roba ha de ser transpirable, perquè la suor empitjora la hipotèrmia.

La roba ha de poder cordar-se i descordar-se fins i tot amb els dits freds i maldestres. Es recomana evitar els botons per facilitar cordar i descordar la roba. Hem de tancar el coll i la cintura de les camises, jaquetes i abrics, per crear una bossa d’aire calent a la zona del tòrax.

“En temps de fred val més una gorra que un barret”. La tradició popular diu que hem de protegir les parts més propenses a perdre calor: mans, peus, coll, cap i cara. D’un 20 a un 50 per cent de la calor corporal es perd pel cap. Les mans i els peus també són extremadament sensibles i és millor dur sempre guants protectors contra el fred i uns bons mitjons transpirables.

Quan les mesures col·lectives preventives que es puguin aplicar en un lloc de treball amb estrès tèrmic per fred no siguin suficients per eliminar el risc, haurem de fer servir un equip de protecció individual (EPI) per oferir el nivell de protecció adequada en funció del nivell de riscos avaluat.

La roba de protecció laboral contra el fred, que ha d’estar degudament certificada (nivells de protecció assajats), se seleccionarà tenint en compte la temperatura, les condicions de treball, el nivell i durada de l’activitat, entre altres factors.

La normativa recull dues normes harmonitzades que detallen els requisits aplicables al vestuari de protecció contra el fred:

UNE-EN 14058:2004-Peces de protecció contra ambients freds, de 10 ⁰C a -5 ⁰C.

UNE-EN 342:2004-Conjunts i peces de protecció contra el fred, des de -5 ⁰C fins -50 ⁰C.

UNE-EN 343:2004-Roba contra la pluja.

UNE-EN 511:2006-Nivells de prestació que han de complir els guants protectors contra el fred convectiu i conductiu fins a -50 ⁰C.

UNE-EN ISO 20345, 20346 i 20347 per al calçat de seguretat, de protecció i de treball.

A baixes temperatures hem de protegir les extremitats: mans i peus. Hem de fer servir guants anticontacte sempre que hi hagi risc de tocar superfícies igual o per sota dels -7 ⁰C i a -17 ⁰C hem de portar manyoples aïllants per evitar cremades de contacte.

I hem de procurar tenir els peus secs i protegits, amb doble mitjó de cotó i de llana i amb calçat adient impermeable a l’aigua i al fred. Per evitar el fred i les caigudes derivades de les superfícies fredes o congelades els treballadors han de dur botes de seguretat amb sola antilliscant i fets de material que repel·leixi l’aigua i la humitat.

En cas de treballs en zones de fred hem de dur protecció ocular per evitar les molèsties i deterioració visual que produeix el refredament dels ulls. Els protectors oculars han de complir la norma UNE-EN 166:2002. De la mateixa manera hem de protegir cap i oïdes del fred.

1.5 Vigilància de la salut específica

L’empresa ha de realitzar reconeixements mèdics per detectar de manera precoç trastorns vasculars i dèrmics relacionats amb l’exposició al fred en aquells treballadors exposats a condicions d’estrès tèrmic per fred.

2. Actuacions dels treballadors

2.1 Resguardar-nos davant de les inclemències del temps

Un cop a la zona de treball, si és a la intempèrie, hem de buscar un lloc arrecerat on protegir-nos del vent, de la pluja i de la neu.

2.2 Risc de contacte amb l’aigua i hipotèrmia

En cas de treballar a zones com rius, llacs, basses, platges, el mar, muntanyes nevades, etc., hem d’evitar entrar en contacte amb l’aigua. No cal que l’aigua estigui gelada per causar hipotèrmia. Qualsevol aigua que estigui més freda que el cos pot provocar pèrdua de calor.

En cas de caure a l’aigua accidentalment en treballs marítims, pesquers, etc., és fonamental dur l’armilla salvavides sempre posada i reaccionar de manera immediata però mantenint la calma. L’armilla salvavides ens mantindrà surant i no gastarem energia fins que ens rescatin i podem fer servir el xiulet que porta per avisar i enviar senyals d’ajut.

Hem de sortir ràpidament de l’aigua o aferrar-nos en algun objecte que suri. Hem de col·locar el cos en posició fetal (abraçar els genolls cap al pit per protegir el tronc amb el cap cap endavant) per minimitzar la pèrdua de calor. Un cop fora de l’aigua ens hem de treure ràpidament la roba mullada i protegir-nos del fred amb una manta tèrmica.

2.3 Eines i equips de treball

Controlar les variables termohigromètriques, la temperatura, humitat i la velocitat de l’aire pot millorar notablement les condicions de treball.

En llocs de treball com naus grans, magatzems… hem d’intentar reduir la velocitat de l’aire posant contraportes o aïllant els processos i les zones més fredes com les cambres frigorífiques.

Amb temperatures inferiors a -1 ⁰C, els mànecs metàl·lics d’eines i barres s’han de protegir amb material aïllant.

2.4 Bons hàbits alimentaris

Durant la nostra activitat laboral hem de menjar i beure (begudes sense alcohol ni cafeïna) regularment per hidratar-nos i aportar les calories necessàries per a la nostra activitat, cosa que ens ajudarà a mantenir el cos calent i amb energia. Hem de limitar el consum de substàncies com el cafè o el te quan treballem en ambients freds, ja que tot i que com a beguda calenta ens treguin inicialment el fred del cos, també actuen com a diürètics i poden modificar la nostra circulació sanguínia.

Portar una dieta equilibrada adequada a la nostra activitat laboral afavorirà les nostres reserves energètiques. Si hem de realitzar activitats on hi hagi estrès tèrmic per fred, hem de recordar que els àpats s’han de prendre calents (brous, sopes, escudelles…) i en quantitats normals, rics en carbohidrats i podem complementar-los amb barretes energètiques quan fem una aturada.