18.7 C
Barcelona
19 d'Abril de 2019

AGRARI I MANIPULAT HORTOFRUTÍCOLA

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

CONVENI COL·LECTIU - CATALUNYA

SECTOR

AGRARI I MANIPULAT HORTOFRUTÍCOLA

Producció Agrícola. Producció Ramadera. Producció agrària combinada amb la producció ramadera. Activitats de suport a l’agricultura, a la ramaderia i de preparació posterior a la collita. Caça, captura d’animals i serveis relacionats amb les mateixes. Manipulat de productes hortofrutícolas.

NOTÍCIES