11.4 C
Barcelona
1 d'Abril de 2020

ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

CONVENI COL·LECTIU - BARCELONA

SECTOR

CONVENI COL·LECTIU - CATALUNYA

ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC

Indústria del sucre, cacau, xocolates, confiteria i brioixeria industrial, torrons, massapans, caramels i llaminadures. Indústria cárnica (boví, porcí escorxadors d’aus i conills, etc.). Indústria de la fabricació d’alimentació animal; granges avícoles i aqüicultura. Elaboració de cafè, infusions, espècies, salsa, condiments i plats preparats i precuinats. Indústria de la conserva i elaboració de peix i productes del mar incloent els processos de congelació i refrigeració. Indústria de la conserva vegetal, de la fruita i hortalissa. Indústria de la fabricació de begudes alcohòliques i no alcohòliques. Indústria del tabac Indústria de la fabricació de productes làctics Indústria de la farina, arròs i els seus derivats i dietètics (incloent productes de fleca i pastisseria). Fabricació d’olis i greixos vegetals i animals. Fabricació de productes alimentosos no contemplats en altres parts i altres productes alimentosos. Aqüicultura marina.

ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC

Industria del azúcar, cacao, chocolates, confitería y bollería industrial, turrones, mazapanes, caramelos y golosinas. Industria cárnica (vacuno, porcino mataderos de aves y conejos, etc.). Industria de la fabricación de alimentación animal; granjas avícolas y acuicultura. Elaboración de café, infusiones, especies, salsa, condimentos y platos preparados y precocinados. Industria de la conserva y elaboración de pez y productos del mar incluyendo los procesos de congelación y refrigeración. Industria de la conserva vegetal, de la fruta y hortaliza. Industria de la fabricación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Industria del tabaco. Industria de la fabricación de productos lácticos. Industria de la harina, arroz y sus derivados y dietéticos (incluyendo productos de panadería y pastelería). Fabricación de óleos y grasas vegetales y animales. Fabricación de productos alimenticios no contemplados en otras partes y otros productos alimenticios. Acuicultura marina.

CONVENI COL·LECTIU - ESTATAL

NOTÍCIES

UGT-FICA DE CATALUNYA DEMANA QUE LA INSPECCIÓ DE TREBALL NO DONI PER FINALITZADA ENCARA...

0
Encara estem pendents de resolucions pel que fa a “empreses pantalla” que actuen simplement com a subministradores de mà d’obra. UGT-FICA de Catalunya valora molt...

V NOTA INFORMATIVA DEL CONVENIO DE MATADEROS DE AVES Y CONEJOS ESTATAL

0
En el día de hoy se ha vuelto a reunir la comisión negociadora del convenio de Mataderos de Aves y Conejos, tras él parón...

III COMUNICADO – REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE PIENSOS COMPUESTOS PARA...

0
Después del parón en las negociaciones del Convenio de Piensos Compuestos para Animales provocado primero, por la nueva elección de la Dirección...

IV NOTA INFORMATIVA DEL CONVENIO DE MATADEROS DE AVES Y CONEJOS ESTATAL 2019

0
En el día de hoy se ha reunido de nuevo la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal de Mataderos de Aves y Conejos. En...

SIGNAT EL CONVENI DE CONFITERIA, PASTISSERIA I BRIOXERIA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2019-2020

0
Inclou increments salarials del 2% per any i una clàusula específica per combatre la bretxa salarial UGT-FICA de...