15.4 C
Barcelona
18 d'Octubre de 2019

BÉNS D'EQUIP

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

CONVENI COL·LECTIU - BARCELONA

SECTOR

CONVENI COL·LECTIU - ESTATAL

NOTÍCIES

CONVENI SIDEROMETAL·LÚRGIC DE BARCELONA: ACORD SOBRE EL SMI, LA JUBILACIÓ PARCIAL, EL CONTRACTE RELLEU...

ACORDS Primer.Adequar l’import del salari pels contracte formatius de primer i segon any, establerts en l’annex núm. 1 de les taules salarials vigents per a...

PUBLICAT EL CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA PROVÍNCIA DE...

Publicat el Conveni Col·lectiu de Treball del Sector de la Indústria Siderometalúrgica de la Província de Barcelona per als anys 2018-2019 Avui s'ha publicat en...

XVII CONVENI COL·LECTIU PER A LA INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Redactat del XVII Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona Cal tenir en compte que el text del conveni queda...

PRINCIPI D’ACORD EN EL CONVENI SIDEROMETAL·LÚRGIC DE BARCELONA PRINCIPIO DE ACUERDO EN EL CONVENIO...

Les condicions laborals de 200.000 treballadors i treballadores estan referenciades en aquest conveni. En el transcurs de la vuitena reunió de la Comissió Negociadora del...

CONVENI SIDEROMETAL·LÚRGIC DE BARCELONA NOTA INFORMATIVA Nº7

CONVENI SIDEROMETAL·LÚRGIC DE BARCELONA NOTA INFORMATIVA Nº7 Ahir es va portar a terme la setena reunió de la Comissió Negociadora del Conveni, on la UPM ens...

BÉNS D'EQUIP

Béns d’equip elèctric i la seva reparació. Caldereria i béns d’equip mecànic i la seva reparació. Electrodomèstics i la seva reparació.

BIENES DE EQUIPO

Bienes de equipo eléctrico y su reparación. Calderería y bienes de equipo mecánico y su reparación. Electrodomésticos y su reparación.