11.3 C
Barcelona
1 d'Abril de 2020

CALENDARI LABORAL 2016

Publicació de Festes Laborals

ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2016

Publicación de Fiestas Laborales

ORDEN EMO/168/2015, de 25 de mayo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2016

Publicació de Festes Locals

ORDRE EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016

Publicación de Fiestas Locales

ORDEN EMO/353/2015, de 24 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2016