11.4 C
Barcelona
1 d'Abril de 2020

CALENDARI LABORAL 2017

Publicació de Festes Laborals

ORDRE TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017

Publicación de Fiestas Laborales

ORDEN TSF/137/2016, de 30 de mayo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2017

Publicació de Festes Locals

ORDRE TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017

Publicación de Fiestas Locales

ORDEN TSF/341/2016, de 30 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2017