11.4 C
Barcelona
1 d'Abril de 2020

CALENDARI LABORAL 2019

Publicació de Festes Laborals

ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019

Publicación de Fiestas Laborales

ORDEN TSF/134/2018, de 30 de julio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2019

Publicació de Festes Locals

ORDRE TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019

Publicación de Fiestas Locales

ORDEN TSF/225/2018, de 21 de diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2019