21.6 C
Barcelona
19 de Juny de 2019

CONSTRUCCIÓ I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

CONVENI COL·LECTIU - BARCELONA

CONVENI COL·LECTIU - ESTATAL

SECTOR

CONSTRUCCIÓ I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Construcció. Pedreres i pedra natural. Taulells, Teules i maons. Calç, guixos i escaioles. Ciments i derivats de ciment. Indústria de la fusta, el suro i el moble.

NOTÍCIES

FORMACIÓ

Fundació Laboral de la Construcció

En la Fundació Laboral de la Construcció treballem des de 1992 per facilitar a empreses i treballadors els recursos que facin possible un sector més professional, segur, capacitat i amb futur. Un sector que avui treballa més unit i connectat entre si que mai, amb la societat i amb la resta de sectors, per afrontar el repte dels nous temps.