15.8 C
Barcelona
22 de Febrer de 2020

QUI SOM?

¿QUIÉN SOMOS?

La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unió General de Trabajadores (UGT-FICA) és parteix integrant de la Confederació Sindical de la Unión General de Trabajadores de España i subscriu íntegrament els Principis Fonamentals, la Declaració de Principis, els seus Estatuts, Programa d’Acció, Normes i Reglaments així com les Resolucions dels Òrgans Confederals.

Els sectors que integren la Federación de Industria, Construcción y Agro són els següents:

 • Sector Agrari i del Manipulat Hortofrutícola
 • Sector Alimentació, Begudes i Tabacs
 • Sector Béns d’Equip
 • Sector Construcció i Materials de Construcció
 • Sector Energètic
 • Sector Indústria Automobilística
 • Sector Químic, Tèxtil-Pell i Arts Gràfiques
 • Sector Material de Transport, Electrònica i TIC
 • Sector Miner
 • Sector Siderúrgia i Transformació de Metalls

UGT-FICA agrupa als treballadors i treballadores assalariats dependents, als treballadors i treballadores autònoms que no tinguin personal al seu servei, així com als i les treballadores associats en forma de cooperatives i de societats laborals. També representa a les i els estudiants que es trobin realitzant pràctiques de formació professional reglada i ocupacional en els sectors professionals enquadrats en l’àmbit funcional de UGT-FICA; als treballadors i treballadores aturats dedicats a una activitat acadèmica o professional dels àmbits de UGT-FICA així com a treballadors prejubilados i prejubiladas dels mateixos sectors. L’àmbit d’actuació de UGT-FICA és tot el territori de l’Estat Español.

UGT-FICA està disposada a lluitar contra la precarietat laboral, apostant per la formació, i per la igualtat, defensant a la joventut treballadora i als nostres majors per unes pensions dignes, promovent la integració i fomentant la participació. Així, comptarem amb més capacitat de negociació, organització i mobilització per aconseguir acords, amb la solidaritat com a principal baluard i la millora dels serveis per a afiliats i afiliades.

Junts defensarem els drets i interessos dels treballadors sense oblidar els nostres orígens i aprenent del passat. Recordant que som una federació amb una història centenària i comptant amb la col·laboració i el treball de molts quadres sindicals i a l’embranzida de milers d’afiliats i afiliades. I sobretot, UGT-FICA aspira a ser un referent sindical, laboral i social.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA) es parte integrante de la Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores de España y suscribe en su totalidad los Principios Fundamentales, la Declaración de Principios, sus Estatutos, Programa de Acción, Normas y Reglamentos así como las Resoluciones de los Órganos Confederales.

Los sectores que integran la Federación de Industria, Construcción y Agro son los siguientes:

 • Sector Agrario y del Manipulado Hortofrutícola
 • Sector Alimentación, Bebidas y Tabacos
 • Sector Bienes de Equipo
 • Sector Construcción y Materiales de Construcción
 • Sector Energético
 • Sector Industria Automovilística
 • Sector Químico, Textil-Piel y Artes Gráficas
 • Sector Material de Transporte, Electrónica y TIC
 • Sector Minero
 • Sector Siderurgia y Transformación de Metales

UGT-FICA agrupa a los trabajadores y trabajadoras asalariados dependientes, a los trabajadores y trabajadoras autónomos que no tengan personal a su servicio, así como a los y las trabajadoras asociados en forma de cooperativas y de sociedades laborales. También representa a las y los estudiantes que se encuentren realizando prácticas de formación profesional reglada y ocupacional en los sectores profesionales encuadrados en el ámbito funcional de UGT-FICA; a los trabajadores y trabajadoras desempleados dedicados a una actividad académica o profesional de los ámbitos de UGT-FICA así como a trabajadores prejubilados y prejubiladas de los mismos sectores. El ámbito de actuación de UGT-FICA es todo el territorio del Estado Español.

UGT-FICA está dispuesta a luchar contra la precariedad laboral, apostando por la formación, y por la igualdad, defendiendo a la juventud trabajadora y a nuestros mayores por unas pensiones dignas, promoviendo la integración y fomentando la participación. Así, contaremos con más capacidad de negociación, organización y movilización para alcanzar acuerdos, con la solidaridad como principal baluarte y la mejora de los servicios para afiliados y afiliadas.

Juntos defenderemos los derechos e intereses de los trabajadores sin olvidar nuestros orígenes y aprendiendo del pasado. Recordando que somos una federación con una historia centenaria y contando con la colaboración y el trabajo de muchos cuadros sindicales y al empuje de miles de afiliados y afiliadas. Y sobre todo, UGT-FICA aspira a ser un referente sindical, laboral y social.