11.4 C
Barcelona
24 de Gener de 2020

SIDERÚRGIA, TRANSFORMACIÓ DE METALLS I OBTENCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

CONVENI COL·LECTIU - BARCELONA

SECTOR

CONVENI COL·LECTIU - CATALUNYA

CONVENI COL·LECTIU - ESTATAL

NOTÍCIES

SIDERÚRGIA, TRANSFORMACIÓ DE METALLS I OBTENCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES

Siderúrgia, fabricació de productes de ferro, acer i ferroaleacions i fosa. Producció de metalls no ferris. Metalgráfiques i fabricació de productes metàl·lics. Processament de residus i ferralla metàl·lics i no metàl·lics.

SIDERURGIA, TRANSFORMACIÓN DE METALES Y OBTENCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Siderurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones y fundición. Producción de metales no férricos. Metalgráficos y fabricación de productos metálicos. Procesamiento de residuos y chatarra metálica y no metálica.

III CONVENIO ESTATAL DEL METAL, UN ACUERDO QUE AVANZA EN CONDICIONES, DERECHOS E IGUALDAD

Sindicatos y patronal alcanzaron el pasado martes un acuerdo que viene a dar cobertura a los cerca de dos millones de...

FIRMADO EL III CONVENIO ESTATAL DEL METAL

En la firma ha estado presente una delegación de UGT-FICA La Comisión Negociadora del III Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios...

CONVENI SIDEROMETAL·LÚRGIC DE BARCELONA: ACORD SOBRE EL SMI, LA JUBILACIÓ PARCIAL, EL CONTRACTE RELLEU...

ACORDS Primer.Adequar l’import del salari pels contracte formatius de primer i segon any, establerts en l’annex núm. 1 de les taules salarials vigents per a...

PUBLICAT EL CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA PROVÍNCIA DE...

Publicat el Conveni Col·lectiu de Treball del Sector de la Indústria Siderometalúrgica de la Província de Barcelona per als anys 2018-2019 Avui s'ha publicat en...

XVII CONVENI COL·LECTIU PER A LA INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Redactat del XVII Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona Cal tenir en compte que el text del conveni queda...