Redactat del XVII Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona

Cal tenir en compte que el text del conveni queda pendent de verificació.

Text i Taules Salarials (432 Kb)

Redactado del XVII Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la Provincia Barcelona

Hay que tener en cuenta que el texto del convenio queda pendiente de verificación.

Texto y Tablas Salariales (508 Kb)