11.3 C
Barcelona
1 d'Abril de 2020

CALENDARI LABORAL 2020

Publicació de Festes Laborals

ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020

Publicación de Fiestas Laborales

ORDEN TSF/116/2019, de 7 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2020

Publicació de Festes Locals

ORDRE TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020

Publicación de Fiestas Locales

ORDEN TSF/229/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2020