8.4 C
Barcelona
17 de Novembre de 2019

CALENDARI LABORAL 2020

Publicació de Festes Laborals

ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020

Publicación de Fiestas Laborales

ORDEN TSF/116/2019, de 7 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2020